Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-03-25

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
54-05
Saken: Inkomsttaxering.
Fråga om aktier ska anses avyttrade för avtalad ersättning vid överlåtelse till underpris till ett av säljaren helägt bolag i Belgien när aktierna därefter överlåtits för ett avsevärt högre belopp till ett utomstående svenskt bolag. RR:s mål nr 54-05; KRNG 4245-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt