Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-03-25

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
72-06
Saken: Inkomsttaxering. Tillämpning av de s.k. carry-forward-reglerna vid avräkning av utländsk skatt. RR:s mål nr 72-06; KRSU 1019-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 4-6, 9 och 11 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samt punkt 4 av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen (1927:370)