På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-05-26

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Enbart den omständigheten att en person förvärvar en fastighet i Sverige innebär inte att han ska anses obegränsat skattskyldig.

Inkomsttaxering 2006-2008

Frågan gällde om X förvärv av fastigheten S i A kommun med typkod 220 (småhusenhet, helårsbostad) innebär att X får väsentlig anknytning och därmed blir obegränsat skattskyldig.

”FÖRHANDSBESKED

Enbart den omständigheten att X förvärvar fastigheten S innebär inte att han skall anses obegränsat skattskyldig här enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

MOTIVERING

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit skall enligt 3 kap. 7 § en rad anknytningsfaktorer beaktas. Därvid skall en sammantagen bedömning av personens förhållanden göras. Av handlingarna i ärendet framgår att X, som sedan år 1999 är bosatt med sin familj i Y där han också arbetar, anser sig inte ha några anknytningsfaktorer av betydelse till Sverige utöver sitt svenska medborgarskap. Nämnden prövar därför frågan om det planerade förvärvet av fastigheten S i A, som skall användas som familjens fritidsbostad, innebär att han skall få väsentlig anknytning till Sverige mot den redovisade bakgrunden.

Nämnden anser att enbart det förhållandet att X förvärvar fastigheten innebär inte att han får väsentlig anknytning till Sverige.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.