På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet avdrag ska göras för avsättning som beräknats med utgångspunkt i förväntade kommande utbetalningar av gratifikationer till anställda.
RR målnr 2704-04; KRNG 3432-02

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 24 § kommunalskattelagen (1928:370), 3 kap. 1 § och 4 kap. 16 § (numera 3 kap. 9 §) årsredovisningslagen (1999:1554)

Saken: Fråga om kammarrätt i mål om bolagsföreträdares betalningsansvar enligt skattebetalningslagen ägt återförvisa målet till länsrätten för handläggning av frågan om förutsättningar föreligger för en frivillig överenskommelse mellan företrädaren och Skatteverket.
RR målnr 856-05; KRNS 4035-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 12 kap. 6-7 §§ skattebetalningslagen (1997:483); 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)