På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-14

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Förhållandet att en person är delägare i fastigheter och uppför ett permanenthus inför en planerad återflyttning till Sverige innebär inte att han skall anses ha väsentlig anknytning

Inkomsttaxering 2005-2007

”FÖRHANDSBESKED

Enbart det förhållandet att X är delägare i ifrågavarande fastigheter och uppför ett permanenthus inför en planerad återflytning till Sverige innebär inte att han skall anses obegränsat skattskyldig i Sverige enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

MOTIVERING

Nämnden uppfattar de uppgifter som lämnats i ingivna handlingar i ärendet enligt följande. X är norsk medborgare och var bosatt i Sverige fram till år 1991, då han och hans hustru flyttade från Göteborg till USA. Han avser att flytta tillbaka till Sverige i april 2006 och bosätta sig i ett hus som är under uppförande. Huset uppförs på en tomt i F som han varit delägare i sedan år 2000. Tillsammans med sin hustru äger han även ett fritidshus i Sverige. Under perioden april 2005 fram till återbosättningen i Sverige kommer X att bo i England. I januari 2006 kommer han att få ett avgångsvederlag från sin arbetsgivare. Från det att han flyttar till England och fram till återflyttningen kommer han att vistas i Sverige högst tre månader. X vill ha besked om ovannämnda omständigheter medför att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Med hänsyn till redovisade uppgifter finner nämnden att X inte får en sådan väsentlig anknytning till Sverige som avses i de i beskedet nämnda bestämmelserna.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.