Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
REGERINGSRÄTTEN

Lagrum: 11 kap. 3 och 5-7 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi

Uppsläppandemening: Fråga om den s.k. nollskattesatsen skall tillämpas på el som förbrukats för industriell verksamhet i tillverkningsprocessen när verksamheten bedrivits av en annan än den som haft abonnemanget hos elleverantören.

RR målnr: 4197-03

Underinstans och målnr: KRSU; 1685-03

Klagande: den skattskyldige

REGERINGSRÄTTEN

Lagrum: 11 § första och tredje styckena samt 12 och 14 §§ lagen (1957:262) om allmän energiskatt; 11 kap. 3 och 5-7 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi

Uppsläppandemening: Fråga om den s.k. nollskattesatsen skall tillämpas på el som förbrukats för industriell verksamhet i tillverkningsprocessen när verksamheten bedrivits av en annan än den som haft abonnemanget hos elleverantören.

RR målnr: 3430–3434-03

Underinstans och målnr: KRSU; 1393-01 och 2095–2098-01

Klagande: de skattskyldiga