Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om beskattning av återbäring från försäkringsbolaget SPP.
RR målnr 4717-04; KRNS 6509-03 resp. 4391-04; KRNG 2311-03

Klagande: Den skattskyldige resp. Skatteverket

Lagrum: punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen