På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om skattskyldighet för en stiftelse som främjar religiös verksamhet ska bestämmas med utgångspunkt i vad som gäller för den ideella föreningen som förvaltar stiftelsen och som mottar den stiftelseavkastning som inte fonderas.
RR:s målnr 7780-03; KRSU 2805-01
Klagande: Skatteverket.
Lagrum: 7 § 5 och 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 6 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
Saken: Skattetillägg. Fråga om återförvisning av mål rörande skattetillägg m.m. då kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet, trots att krav på prövningstillstånd för prövning i kammarrätt inte gällde för beslut om befrielse från skattetillägg vid tidpunkten för kammarrättens prövning.
RR målnr 3565-05; KRSU 1717-04
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 22 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
Saken: Fastighetstaxering. Fråga om Riksskatteverkets föreskrifter om prisutvecklingsområden och omräkningstal kan anses ligga inom ramen för vad som kan beslutas som verkställighetsföreskrifter.
RR målnr 8022-03; KRNS 7505-01
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 16 A kap. 4 § och 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 1996:28.