På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om avdrag för ökade levnadskostnader i form av merutgifter för måltider.

RR målnr 2044-04, KRNG 5541-02

Klagande: Den skattskyldige och Skatteverket

Lagrum: 20 och 33 11 kommunalskattelagen (1928:370).

Saken: Fråga om förmögenhetsbeskattning av vinst på trisslott som utgår i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal år.

RR målnr 7017-04 och 7019-04, KRSU 313-314-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 17 § lagen (1997:323) om förmögenhetsskatt


Saken: Fråga om grund för påförande av skattetillägg föreligger i ett fall då den skattskyldige yrkat avdrag för upplupna löneskulder och upplupen omstruktureringsskuld i enlighet med i årsbokslutet företagna reserveringar.

RR målnr 345-04, KRNG 464-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

Saken: Fråga om uppgifter i mässkatalog om utställares namn m.m. kan bli föremål för reklamskatt.

RR målnr 3497-03, KRSU 3410-00

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 1 § andra stycket 2 och 3, 3 och 13 §§ samt punkt 2 av anvisningarna till 1 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.