På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Uttags- och utdelningsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Besparingsskog uttagsbeskattas vid överlåtelse av aktier till underpris till helägt dotterbolag, men någon utdelningsbeskattning sker inte av delägare

Inkomstskatt taxeringsåren 2005-2007

X Besparingsskog är en allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. En sådan person är obegränsat skattskyldig enligt 6 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Besparingsskogen innehar bl.a. aktier i två kraftverksbolag. Avsikterna är att ifrågavarande aktier ska överlåtas till ett dotterbolag för en ersättning under aktiernas marknadsvärde. De frågor som ställs i ansökan är om överlåtelserna medför att besparingsskogen ska uttagsbeskattas (fråga 1) och om delägaren A ska utdelningsbeskattas (fråga 2).

SRN beslutade följande.

”Fråga 1

I 23 kap. IL regleras under vilka förutsättningar uttagsbeskattning kan underlåtas när en tillgång som ingår i en näringsverksamhet överlåts till underpris. En besparingsskog kan inte hänföras till någon av de i 23 kap. 4 § IL uppräknade subjekten som omfattas av uttrycket företag i kapitlet. X Besparingsskog kan därför inte vara part i en underprisöverlåtelse (jfr 23 kap. 14 § IL). Med hänsyn härtill finner nämnden att det inte är möjligt att i anledning av aktieöverlåtelserna till dotterbolaget underlåta en uttagsbeskattning av besparingsskogen grundad på aktiernas marknadsvärden.

Fråga 2

Överlåtelserna av aktier till underpris från X Besparingsskog till dotterbolaget kan inte anses medföra att delägare i besparingsskogen skall beskattas som för utdelning.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning. Verket överklagar det inte.