Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Kammarrätt har avslagit den skattskyldiges överklaganden avseende taxeringshöjningar och skattetillägg utan att ta ställning till ett av denne framställt yrkande om muntlig förhandling.

RR målnr 6234-04, 6235-04, 6237-04, 6238-04; KRNG 4323-03, 4324-03, 4326-03, 4327-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 9 § förvaltningsprocesslagen (1971.291); 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324); artikel 6 i Europakonventionen.

Saken: Kammarrätt har avslagit den skattskyldiges överklagande avseende särskild löneskatt på pensionskostnader och skattetillägg utan att ta ställning till ett av denne framställt yrkande om muntlig förhandling.

RR målnr 6437-04; KRNG 4305-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291); 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324); artikel 6 i Europakonventionen.

Saken: Kammarrätt har avslagit den skattskyldiges överklagande avseende särskild löneskatt på pensionskostnader och skattetillägg utan att ta ställning till ett av denne framställt yrkande om muntlig förhandling.

RR målnr 6437-04; KRNG 4305-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291); 6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324); artikel 6 i Europakonventionen.