På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Skattemyndigheten har yrkat att ett aktiebolag ska vägras avdrag för underskott i kommanditbolag och som grund härför åberopat att det vid årets slut inte fanns vare sig insatt kapital eller utfästelse om insättning av ytterligare kapital i kommanditbolaget som kunde motsvara yrkat avdrag. Underskottet i kommanditbolaget var i allt väsentligt hänförligt till ett värdeminskningsavdrag. Fråga om skattemyndigheten först i kammarrätten som grund för sin talan ägt åberopa att kommanditbolaget inte var ägare till inventarier för vilka värdeminskningsavdrag gjorts och att avdrag därför skulle vägras.
RR målnr 4201-4202-02, KRNS 4919-4920-1998.
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 6 kap. 18 § taxeringslagen.

Saken: Fråga om oriktig uppgift lämnats vid tidpunkten för deklarationsavlämnandet. Tillika fråga om beslut om eftertaxering med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt.
RR:s målnr 5291-04, KRNG 3916-03.
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 16 och 18 §§ taxeringslagen.

Saken: Fråga om oriktig uppgift lämnats vid tidpunkten för deklarationsavlämnandet.
RR:s målnr 8091-03, KRNG 1718-02.
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 16 och 18 §§ taxeringslagen.