Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Reklamskatt

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-03-09

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatteplikt enligt reklamskattelagen föreligger inte för plaketter försedda med företags namn som återges inne i en förskolebyggnad.

"FÖRHANDSBESKED

Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL, föreligger inte för de med ansökan avsedda plaketterna försedda med företags namn.

MOTIVERING

Med reklam avses enligt 1 § andra stycket 2. RSL, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst. Skatteplikt föreligger med vissa här inte aktuella undantag enligt 5 § 1. RSL för reklam som återges i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt.

Nämnden gör följande bedömning.

Förekomsten av en plakett - i storleken 16x150 mm - på en tavla inne i förskolebyggnaden med namnet på ett bidragsgivande företag kan inte anses vara ett sådant återgivande av reklam som avses i 5 § 1. RSL. Inte heller på annan grund föreligger skatteplikt enligt RSL."

Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.