På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Advokatkostnad

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-09-06

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
1096-05
Advokatkostnader som uppkommit i samband med en samägartvist utgör inte förvaltningsutgifter. Kostnaderna kan inte heller medges vid kapitalvinstberäkningen.

Inkomsttaxeringen 2003

W ägde från början 2/3 och hans syster 1/3 av en fastighet där det uppkommit en tvist om samägarrätten. Fastigheten såldes på offentlig auktion där W köpte systerns del. Senare har W sålt hela fastigheten.

Samtidigt som försäljningen av hela fastigheten redovisas har W yrkat avdrag för kostnader som han haft för arvoden till två olika advokater. Dessa kostnader har uppkommit i anslutning till tvisten och inköpet av fastigheten. Det ena arvodet var till den advokat som utsetts till god man i samband med tvångsförvaltning på grund av samägartvisten. Det andra arvodet var till den advokat som W själv anlitat vid tvångsförvaltningen och inköpet av systerns del av fastigheten.

W har i första hand yrkat avdrag för advokatkostnader med 84 120 kr såsom förvaltningsutgift. Han har i andra hand yrkat att kapitalvinsten för den sålda fastigheten sätts ned med motsvarande belopp kr.

W har bl. a. anfört att fastigheten var genom beslut av Nacka tingsrätt beslutad att tvångsförvaltas av en advokat i avvaktan på försäljning via auktion. Advokaten skötte förvaltningen liksom försäljningen. Auktionen som föregicks av visning, liksom annonsering i pressen ledde till att W köpte hela fastigheten. W menar att han ska ha samma rätt till avdrag för uppkomna kostnader som gäller när anskaffning/försäljning skett via fastighetsmäklare.

Med förvaltningsutgift i 42 kap. 6 § IL avses löpande utgifter för att förvärva eller behålla en inkomst. Kostnaderna i detta fall har uppkommit i samband med en tvist om samägarrätten.
Kammarrätten anser att de aktuella advokatkostnaderna som uppkommit inte är en förvaltningsutgift i inkomstskattelagens mening.

Vidare anser kammarrätten att kostnaderna inte heller har ett sådant samband med anskaffningen och försäljningen av fastigheten att avdrag vid kapitalvinstberäkningen ska medges.