På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Organisationsutgifter

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-02-02

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2046-03
Avdragsrätt för konsultkostnader vid nyemission har inte ansetts vara beroende av hur beloppet redovisats i räkenskaperna.

Inkomsttaxering 2001

I 2 § 16 mom. 2 st. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt angavs att "Ett bolag medges avdrag för kostnader för förändring av aktiekapitalet och för förvaltning av bolagets kapital." Motsvarande bestämmelse finns numera i 16 kap. 8 § IL, där dock uttrycket "skall dras av" används.

AB X hade år 2000 haft utgifter för konsultkostnader med 725 890 kr i samband med en nyemission. Fråga var om en riktad nyemission för förvärv av aktierna i ett annat företag. AB X aktiverade kostnaden i räkenskaperna på tillgångskontot "Aktier i dotterbolag". Avdrag för kostnaden yrkades samtidigt i deklarationen som en skattemässig justering. Skattemyndigheten medgav inte avdrag med motiveringen att kostnaden inte belastat resultatet i bolagets bokföring.

Bolaget överklagade till länsrätten och åberopade RÅ 1999 ref. 3. I rättsfallet, som avsåg ett överklagat förhandsbesked, medgavs avdrag för emissionskostnader även i det fall bolaget valde att bokföra kostnaden direkt mot eget kapital. Skatterättsnämnden (SRN) motiverade sitt beslut med att det av 2 § 16 mom. andra stycket SIL inte framgår att avdragsrätten skulle vara beroende av hur beloppet redovisas i räkenskaperna. Regeringsrätten instämde i SRN:s bedömning.

Länsrätten och kammarrätten ansåg omständigheterna vara likartade i AB X:s fall och medgav avdrag.

Kommentar:
Domen överklagas inte av Skatteverket.