Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-

Dnr/målnr/löpnr:
2411-04, 2413--2417-04
Saken: Fråga om kammarrätten haft rätt påföra skattetillägg utan att detta yrkats av skattemyndigheten när av skattemyndigheten tidigare påfört skattetillägg undanröjts av länsrätten.
RR målnr 2411-04, 2413—2417-04; KRNJ 2106—2109-01, 2110—2111-01

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum:64 a§ lagen (1968:430) om mervärdesskatt, 18 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)