Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten 2004

Föreningsavgäld

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2004-10-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2867-04
Föreningsavgäld var skattepliktig intäkt

Inkomstskatt 2002 års taxering

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 16 april 2004 har tidigare refererats (se bifogat referat).

Skatteverket begärde att förhandsbeskedet skulle fastställas.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.