Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-05-03

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3984-04
Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet är tillämpligt även när delägarna är verksamma i betydande omfattning i ett dotterföretag

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 4 juni 2004 har refererats i rättsfallsprotokoll 16/2004, se länk.

Skatteverket överklagade förhandsbesked och begärde att det skulle fastställas. Även den skattskyldige överklagade och begärde ändring av förhandsbeskedet.

Regeringsrätten skrev så här i domen.

”SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.