På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avdrag för slutligt underskott i utländsk näringsverksamhet i EU/EES-land

Datum: 2006-01-20

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 42806-06/111
Obs! Detta ställningstagande har ersatts av dnr

 

131 774559‑08/111

1 Sammanfattning

Enskild näringsidkare som avslutat en självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EU/EES-land är berättigad till avdrag för slutligt underskott i inkomstslaget kapital enligt samma regler som gäller för den som bedrivit verksamheten i Sverige.

 

2 Bakgrund och frågeställning

En enskild näringsidkare bosatt i Sverige bedriver sin näringsverksamhet i annat EU-land. Verksamheten har gått med underskott och har avslutats. Avdrag för slutligt underskott enligt 42 kap. 34 § IL kan inte medges eftersom det är fråga om en självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands. Fråga har uppkommit om denna bestämmelse strider mot EG-rätten.

 

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 42 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 % av det underskott som föreligger när en enskild näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten. Sådant avdrag medges dock inte om det avser självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands.

Enligt artikel 43 i EG-fördraget är inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudna.

En motsvarande bestämmelse finns i artikel 31 i EES-avtalet.

 

4 Skatteverkets bedömning

EG-domstolens praxis innebär inte bara att det är förbjudet för ett land att ha bestämmelser som hindrar etablering i det egna landet av utländska företag. Det är även förbjudet att ha bestämmelser som hindrar eller avskräcker det egna landets medborgare från att etablera sig utomlands.

Bestämmelsen i 42 kap. 34 § IL innebär att den som bedriver sin enskilda näringsverksamhet i Sverige medges avdrag för viss del av underskottet när verksamheten avslutas. Den som i stället etablerat sin näringsverksamhet utomlands bedriver en självständig verksamhet och medges inte motsvarande avdrag. Detta kan utgöra ett hinder för att etablera sig i annat land.

Skatteverket anser att bestämmelsen strider mot den fria etableringsrätten i EG-fördraget och EES-avtalet. Denna särbehandling kan inte rättfärdigas. Den som avslutat en självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EU/EES-land är därför berättigad till avdrag för 70 % av slutligt underskott i inkomstslaget kapital enligt samma regler som gäller för den som bedrivit verksamheten inom Sverige.

Ovanstående gäller inte om den utländska inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal. I så fall gäller avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL.