På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Beskattning av hushållsavfall i form av RDF-bränsle

Datum: 2007-06-25

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 405709-07/111
 

1

      

Sammanfattning

Den del av RDF-bränsle som utgör hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken är skattepliktigt om avfallet förbrukas för uppvärmning.

2

      

Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om RDF-bränsle (refuse derived fuel) med beteckningen 19 12 10 i bilaga till avfallsförordningen (2001:1063) är skattepliktigt enligt 2 kap.4 a§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Bränslet utgörs av brännbart avfall efter mekanisk behandling i form av sortering och krossning. I bränslet ingår avfall som har sitt ursprung från hushåll.

 

3

      

Gällande rätt m.m.

Enligt 2 kap.4 a§ första stycket första meningen LSE ska energiskatt och koldioxidskatt betalas även för fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning.

I författningskommentaren till 2 kap.4 a§ LSE i prop. 2005/06:125 uttalas följande på s. 70.

"Det förhållandet att hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar t.ex. hanteras på en sorteringsanläggning gör inte att skatteplikten upphör. Annorlunda uttryckt är fossilt kol i sådant hushållsavfall fortfarande skattepliktigt i sorterad eller behandlad form, om det förbrukas för uppvärmning. Detsamma gäller exempelvis fossilt kol i avfall som bearbetats till pellets."

 

4

      

Skatteverkets bedömning


 
Av kommentaren till 2 kap.4 a§ LSE framgår att hushållsavfall är skattepliktigt även i sorterad eller behandlad form. Med hänvisning till detta förarbetsuttalande anser Skatteverket att mekanisk behandling i form av sortering och krossning inte medför att hushållsavfallet upphör att vara skattepliktigt. Energiskatt och koldioxidskatt ska således betalas för den del av RDF-bränslet som utgör hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken om avfallet förbrukas för uppvärmning.