På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation

Tillämpningsinformation: Styrsignal 2007-01-18 om "Flytträtt för kapitalpension"


Se dnr 131 784451-06/111

Regeringsrätten har i dom den 15 november 2006, mål nr 7518-05, funnit att ett försäkringsavtal som innehåller ett villkor om flytträtt till s.k. kapitalpension inte uppfyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. IL, eftersom ett sådant villkor inte får finnas i en pensionsförsäkring. En sådan försäkring kan därför inte heller klassificeras som kapitalpension.
 
Med anledning av domen har Skatteverket gjort ett ställningstagande med dnr 131 784451-06/111. Ställningstagandet innebär att ett livförsäkringsavtal som innehåller flyttvillkor som anger att försäkringskapitalet får flyttas till en kapitalförsäkring, däribland kapitalpension, diskvalificerar försäkringen från att vara kapitalpension, vilket innebär att den utgör underlag för den högre avkastningsskatten och förmögenhetsskatt. Detta gäller dock inte i det fall flytträtten är begränsad av ett villkor att en flytt får ske endast om detta är förenligt med inkomstskattelagen (1999:1229).
 
Vid kontroll bör åtgärder som föranleds av nämnda ställningstagande vara framåtsyftande. Detta innebär att ställningstagandet tillämpas på Skatteverkets initiativ först vid 2007 års taxering, dvs. avseende inkomståret 2006.