På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Vem ska betala fastighetsskatt för utländsk privatbostad?

Datum: 2007-02-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 82573-07/111
 
 

1 Sammanfattning

 
Fastighetsskatt på utländsk privatbostad ska bara betalas av ägare som är obegränsat skattskyldig i Sverige genom att vara bosatt här, inte av ägare som vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Enligt 2 §2 st . lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, FSL, föreligger skattskyldighet för utomlands belägen privatbostad bara för den tid ägaren varit bosatt i Sverige. Innebär det att den som vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige inte är skattskyldig för fastighetsskatt på sådan privatbostad?

 

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 §2 st . FSL är utomlands belägen privatbostad (småhus och bostadsrätt) skattepliktig till fastighetsskatt. Enligt 2 §2 st . FSL föreligger dock bara skattskyldighet för den tid ägaren varit bosatt i Sverige.
 
Av 9 § FSL framgår att termer och uttryck i FSL som används även i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har samma tillämpning och betydelse som i IL.

Enligt 3 kap. 3 § IL är en person obegränsat skattskyldig om han är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige.

 

4 Skatteverkets bedömning

När IL infördes ändrades terminologin. I 53 § anv. p. 1 kommunalskattelagen (1928:370), KL, stod det att såsom bosatt här i riket räknas den som här har sitt egentliga bo och hemvist. Den som vistas stadigvarande i Sverige likställdes i KL med en i Sverige bosatt person och den som har väsentlig anknytning till Sverige ansågs också som bosatt här.

Det tidigare begreppet "egentligt bo och hemvist" heter nu "bosatt" och i stället för det tidigare samlingsbegreppet "bosatt" används nu "obegränsat skattskyldig". Den ändrade terminologin har inte inneburit någon förändring i den personkrets som är fullt ut skattskyldig i Sverige enligt IL.

Det har emellertid inte skett någon ändring i FSL med anledning av den ändrade terminologin i IL. Eftersom termer i FSL har samma betydelse som i IL anser Skatteverket att fastighetsskatt på utländsk privatbostad bara kan tas ut av en ägare som är obegränsat skattskyldig genom att vara bosatt i Sverige. Den som är obegränsat skattskyldig på grund av att han vistas stadigvarande här i landet eller har väsentlig anknytning hit är inte skyldig att betala fastighetsskatt på sådana privatbostäder.