Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Återkallat ställningstagande - Villkor för skattebefrielse enligt regeringsbeslut avseende etanol som används för låginblandning i bensin

Datum: 2008-06-05

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 349280-08/111
Skatteverket återkallar Skatteverkets skrivelse den 29 juni 2006, dnr. 131 411430‑06/111, om villkor för skattebefrielse enligt regeringsbeslut avseende etanol som används för låginblandning i bensin.
 
Skatteverkets ställningstagande i skrivelsen gäller fortfarande för etanol som sålts eller förbrukats i Sverige till och med den 30 april 2008.
 
Återkallandet görs med anledning av att regeringen i beslut den 24 april 2008, FI2007/1406, har beslutat om ändring av de villkor som ställningstagandet avser enligt följande.
 
"Regeringen beslutar att ändra de i bilagan upptagna besluten enligt följande.
 
Den punkt, som anger att beslutet endast gäller under förutsättning att den etanol som har använts för låginblandning i bensin, visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, KN-nr 2207 10 00, eller — när etanolen är framställd inom EU — visas ha uppfyllt motsvarande krav när den levererats från producenten, ersätts med följande villkor.
 
För att befrielse från energiskatt och koldioxidskatt ska medges för etanol som låginblandas i bensin gäller följande. Skattebefrielse medges för den etanol som låginblandats i bensin endast till den del motsvarande mängd etanol har anskaffats och antingen har tulldeklarerats som odenaturerad etanol, KN-nr 2207 10 00, eller — när etanolen framställts inom EU — har uppfyllt motsvarande krav när etanolen levererats från producenten.
 
I övrigt gäller regeringens tidigare beslut enligt bilagan.
 
Detta beslut gäller för etanol som säljs eller förbrukas i Sverige från och med den 1 maj 2008."