Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Ställningstagande från 2004 om sammanläggning av utländska fonder upphör att gälla

Datum: 2008-09-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 526846-08/111
Skatteverkets skrivelse från 2004-09-20 om sammanläggning av andelar i utländska fonder, dnr 130 560565-04/113, upphör att gälla.

I RÅ 2006 ref. 38 fann Regeringsrätten att sammanläggning av utländska fonder bildade enligt UCITS-direktivet, där sammanläggningen har godkänts av behörig myndighet i det aktuella landet, inte ska leda till att kapitalvinst tas upp till inkomstbeskattning. Med anledning av domen har 48 kap. 18 § IL ändrats så att bestämmelsen omfattar samma situation. Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2008 och tillämpas på sammanläggningar som skett efter den 31 december 2007.

Sammanläggning av fonder ska fr.o.m. den 1 januari 2008 bedömas enligt den nya lagstiftningen. För tid dessförinnan ska bedömningen göras med stöd av RÅ 2006 ref. 38. Den ställda frågan i skrivelsen från 2004-09-20 innehåller inte sådana förutsättningar att det går att avgöra om villkoren för skattefrihet på kapitalvinst är uppfyllda vid de omfrågade sammanläggningarna. Skrivelsen ska därför upphöra att gälla.