Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation till ställningstagande 2005-08-31 om "Handel med utsläppsrätter"

Dnr: 130 377585-05/111

” Handel med utsläppsrätter utgör sådana omsättningar som är skattepliktiga enligt 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och omsättningsland för dessa tillhandahållanden ska avgöras utifrån 5 kap. 7 § ML.” (Se dnr 130 377585-05/111)

Vid kontroll bör åtgärder, som föranleds av nämnda styrsignal, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av Skatteverket ska därför, i normalfallet, inte avse omsättning under redovisningsperioder före 2005-10-01.