På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation år 2001¹
RSV 2002:3
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i AB Segerström & Svensson bör beräknas till 122,64 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Sanmina Corporation som erhållits på grund av aktieinnehav i AB Segerström & Svensson bör beräknas till 271,35 kr.

__________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterlligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:1.