På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001¹
RSV 2002:6
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring bl.a. byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt. Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen vid avyttringstidpunkten som avyttringspris för den bortbytta egendomen.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår även att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för varje aktie i Boliden Limited som avyttrats genom inlösen eller byte mot aktier i Boliden AB bör beräknas till, för varje stamaktie 1,97 kr och för varje preferensaktie 74,18 kr.
   Anskaffningskostnaden för varje aktie i Boliden AB som erhållits genom inlösen eller byte mot aktier i Boliden Limited bör beräknas till 39,30 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:4.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.