På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001¹
RSV 2002:8
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring bl.a. byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i Artema Medical AB bör beräknas till 10,87 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Cardiac Science Inc. som erhållits på grund av aktieinnehav i Artema Medical AB bör beräknas till 37,28 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:6.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.