På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001¹
RSV 2002:12
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 22 april 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Avyttringspriset för en aktie i A Brand New World in Sweden AB bör beräknas till 1,20 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Wireless House Sweden AB som erhållits på grund av aktieinnehav i A Brand New World in Sweden AB bör beräknas till 1,20 kr.
   Avyttringspriset för en konvertibel fordran om nominellt belopp 29 kr bör beräknas till 1,20 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Wireless House Sweden AB som erhållits på grund av innehav av konvertibel fordan i A Brand New World in Sweden AB bör beräknas till 1,20 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:9.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.