På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning¹
RSV 2002:26
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept under perioden den 18 december 2001 - 14 januari 2002:
   Avyttringspriset för en aktie i AssiDomän AB bör beräknas till 260,63 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud AB, som erhållits som ersättning för aktier i AssiDomän AB, bör beräknas till 66 kr.
Accept under perioden den 16 januari - 11 februari 2002:
   Avyttringspriset för en aktie i AssiDomän AB bör beräknas till 262,90 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud AB, som erhållits som ersättning för aktier i AssiDomän AB, bör beräknas till 75 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:17.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.