På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002¹
RSV 2002:31
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift vid Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   I 42 kap. 16 a § IL sägs att vid tillämpningen av bestämmelserna i 42 kap. 16 § IL skall ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag behandlas som ett sådant om det utländska bolaget hör hemma bl.a. i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte. Pharmacia Corporation är ett utländskt bolag med hemvist i USA. Sverige har ingått ett skatteavtal med USA (SFS 1994:1617) som innehåller en sådan artikel.
   För andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
    Av anskaffningsutgiften för aktier i Pharmacia Corporation bör 94 procent hänföras till dessa aktier och 6 procent till aktier i Monsanto Company.   

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:22.