På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 20021
RSV M
2002:22
Erbjudandet
   Pharmacia Corporation (Pharmacia) har uppgett följande.
   Styrelsen för Pharmacia beslutade den 18 juli 2002 att dela ut innehavda aktier i Monsanto Company (Monsanto) till innehavare av stamaktier i Pharmacia. Avstämningsdag för deltagande i utdelningen var den 29 juli 2002.
   För varje stamaktie i Pharmacia erhölls 0,170593 aktier i Monsanto. Motsvarande gällde för innehavare av depåbevis representerande aktier i Pharmacia, dvs. för varje depåbevis i Pharmacia erhöll innehavaren 0,170593 aktier i Monsanto.
   Fraktioner av erhållna aktier i Monsanto lades samman och såldes för aktieägarnas räkning.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare och innehavare av depåbevis att utan betalning erhålla aktier i ett annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   I ett lagakraftvunnet förhandsbesked den 17 maj 2002 har Skatterättsnämnden funnit att bestämmelserna om skattefrihet var tillämpliga på utdelningen från Pharmacia. Utdelningen ska således inte beskattas.
   I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Pharmacia delas upp mellan aktierna i Pharmacia och de erhållna aktierna i Monsanto. Detta bör i detta fall göras på så sätt att anskaffningsutgiften proportioneras på de två slagen av aktier med ledning av deras respektive marknadsvärden då utdelningen lämnades.

Beräkning
   Aktierna i Pharmacia noterades sista gången på Stockholmsbörsen inklusive rätt till utdelning den 24 juli 2002 och första gångeexklusive rätt till utdelning den 25 juli 2002. Aktierna i Monsanto är inte noterade i Sverige.
   Både aktierna i Pharmacia och aktierna i Monsanto är emellertid noterade på börsen i New York. Den 25 juli 2002 var lägsta betalkursen på aktier i Pharmacia 35,50 USD och lägsta betalkursen på aktier i Monsanto 13,49 USD.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna i Pharmacia bör därför 13,49 x 0,170593 : (13,49 x 0,170593 + 35,50) = 6 procent hänföras till aktierna i Monsanto och återstoden, (100 - 6 =) 94 procent, hänföras till aktierna i Pharmacia.

Exempel: Om anskaffningsutgiften för 100 aktier i Pharmacia var 30 000 kr bör 94 procent, (0,94 x 30 000 =) 28 200 kr hänföras till dessa aktier och (0,06 x 30 000 =) 1 800 kr hänföras till aktierna i Monsanto.

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2002:31.