På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB år 2002¹
RSV 2002:38
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 22 november 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan senast den 10 januari 2002:
   Avyttringspriset för en A-aktie i Netwise AB bör beräknas till 13,91 kr och för en B-aktie i Netwise AB till 13,16 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Trio AB som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 3,76 kr.
Anmälan under tiden den 10 januari - 23 januari 2002:
   Ayttringspriset för en A-aktie i Netwise AB bör beräknas till 12,58 kr och för en B-aktie i Netwise AB till 11,90 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Trio AB som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 3,40 kr.
Anmälan under tiden den 25 januari - 7 mars 2002:
   Avyttringspriset för en A-aktie i Netwise AB bör beräknas till 12,61 kr och för en B-aktie i Netwise AB till 11,93 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Trio AB som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 3,41 kr.

 ¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:29.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.