På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s återköp år 2003 av egna aktier¹
RSV 2003:16
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 1 september 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och säljrätter med anledning av Tripep AB:s återköp år 2003 av egna aktier.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.
   I rättsfallet RÅ 2000 not. 209 ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av säljrätter, den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och säljrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av säljrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i Tripep AB bör 54 procent hänföras till dessa aktier och 46 procent till säljrätterna.

¹För ytterligare information, se RSV M 2003:7.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.