På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj¹
SKV A 2004:32
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan under perioden den 22 december 2003 – 19 januari 2004
   För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i Altima AB beräknas till 75,86 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Ramirent Oyj som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 125,30 kr.
Anmälan under perioden den 23 januari – 13 februari 2004
   För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i Altima AB, om inte annat visas, beräknas till 72,25 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Ramirent Oyj som erhållits på grund av byte under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 119,34 kr.

______________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:22.