På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2006:31 att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering.
  
Skatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering;
SKV A 2004:34
Inkomsttaxering
Skattebetalning Utkom från trycket den 27 december 2004
  Skatteverket meddelar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.
Av 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte annat framgår av lagen.

Allmänna råd:
   Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning som är skattepliktig intäkt av tjänst bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock med högst nedan angivna belopp, om inte den skattskyldige visar att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre:
   - för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn
   - för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn
   - per timme 5:30 kr per barn.

___________

    Dessa allmänna råd tillämpas beträffande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.

Beträffande beskattningsåret 2004 och 2005 års taxering, se RSV 2003:34.