På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 15 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:31
Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2007:31.

Skatteverket meddelar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering.

Enligt 11 kap. 48 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall kostnadsersättning till dagbarnvårdare som betalas ut av en kommun inte tas upp till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten.

Allmänna råd:
Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning från en kommun bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock högst med nedan angivna belopp:
- för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn,
- för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn, eller
- per timme 5:30 kr per barn.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:34) om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.

Beträffande beskattningsåret 2006 och 2007 års taxering, se SKV A 2004:34. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:23.