På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 3 juni 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A  2005:09
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och säljrätter med anledning av TeliaSonera AB:s återköp år 2005 av egna aktier.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.
   I rättsfallet RÅ 2000 not. 209 ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av säljrätter, den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och säljrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av säljrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i TeliaSonera AB bör 98,2 procent hänföras till aktierna och 1,8 procent till säljrätterna.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden,
SKV M 2005:7.