Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2005-08-26

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A  2005:22
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Allmänna råd:  
Utrikes resa  
   
Land eller område Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr  
   
Afghanistan324 
------------------------------------------------------- 
Angola624 
Antigua och Barbuda559 
Argentina200 
------------------------------------------------------- 
Bangladesh209 
Barbados539 
Belgien533 
------------------------------------------------------- 
Djibouti456 
Dominica505 
Dominikanska republiken530 
   
Ecuador318 
------------------------------------------------------- 
Grekland660 
Grenada526 
Grönland, se Danmark  
------------------------------------------------------- 
Guinea-Bissau200 
Guayana455 
   
Haiti431 
Honduras245 
------------------------------------------------------- 
Ryssland886 
   
Saint Christopher och Nevis584 
Saint Lucia714 
Saint Vincent och Grenadinerna 526 
Samoa221 
------------------------------------------------------- 
Övriga länder och områden332 
¹Ändrade partier är markerade med kantstreck. SKV A 2004:39 tidigare ändrad genom SKV A 2005:6.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering.