På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-23

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:47

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Focal Point AB mot aktier och teckningsoptioner i Telelogic AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan under den ordinarie anmälningsperioden
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB beräknas till 18,47 kr.
Anskaffningsutgiften för en aktie i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 15,70 kr.
För aktieägare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet och som erhöll teckningsoptioner som ersättning, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB beräknas till 18,47 kr.
Anskaffningsutgiften för en teckningsoption i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 3,69 kr.
Anmälan under den förlängda anmälningsperioden
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB, om inte annat visas, beräknas till 18,94 kr.
Anskaffningsutgiften för en aktie i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 16,10 kr.
För aktieägare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet och som erhöll teckningsoptioner som ersättning, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Focal Point AB, om inte annat visas, beräknas till 18,94 kr.
Anskaffningsutgiften för en teckningsoption i Telelogic AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 3,79 kr.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2005:41