På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 7 april 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:04
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

 
Allmänna råd:

Anmälan den 11 oktober 2005 eller tidigare

För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo bör avyttringspriset för en aktie i Riddarhyttan Resources AB beräknas till 12,48 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Agnico-Eagle Mines Limited som erhållits på grund av aktieinnehav i Riddarhyttan Resources AB bör beräknas till 109,79 kr.

Anmälan den 12 - 21 oktober 2005
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, avyttringspriset för en aktie i Riddarhyttan Resources AB beräknas till 12,45 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Agnico-Eagle Mines Limited som erhållits på grund av aktieinnehav i Riddarhyttan Resources AB bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 109,49 kr.

Anmälan den 24 oktober - 4 november 2005
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, avyttringspriset för en aktie i Riddarhyttan Resources AB beräknas till 12,10 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Agnico-Eagle Mines Limited som erhållits på grund av aktieinnehav i Riddarhyttan Resources AB bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 106,46 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2006:3.