På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Russian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 27 oktober 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:23
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Russian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner. ¹

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

När flera olika värdepapper har förvärvats för ett gemensamt belopp bör anskaffningsutgiften fördelas i proportion till marknadsvärdet för de olika värdepapperna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för en unit av serie A eller B i Russian Real Estate Investment Company AB bör 30 procent hänföras till var och en av de tre nytecknade aktierna och 10 procent till teckningsoptionen.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:14.