På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och Mennta Sverige AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:40
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och Mennta Sverige AB.

Av 42 kap. 17 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utskiftning från svenskt aktiebolag i vissa fall jämställs med utdelning.

Av 42 kap. 16 § IL framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.

För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget — beräknat vid tidpunkten för utdelningen — som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för aktier i 360 Holding AB bör, 89 procent hänföras till dessa aktier och 11 procent till erhållna aktier i Do Networks Sverige AB.

Av anskaffningsutgiften för aktier i 360 Holding AB bör, 71 procent hänföras till dessa aktier och 29 procent till erhållna aktier i Mennta Sverige AB

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:30.