Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:30


Riksskatteverkets information om vissa bestämmelser för debitering av slutlig skatt enligt 1986 - 1995 års taxeringar, m.m.¹

Riksskatteverket (RSV) har meddelat årliga anvisningar/rekommendationer m.m. för debitering av slutlig skatt enligt 1986 - 1995 års taxeringar.

  
TaxeringsårRSV:s meddelanden
1986RSV Du 1986:2
1987RSV Du 1987:4
1988RSV Du 1988:2
1989RSV Du 1989:4
1990RSV Du 1990:1
1991RSV Du 1991:5
1992RSV Du 1992:1
1993RSV Du 1993:6
1994RSV S 1994:6
1995RSV S 1995:2

Dessa anvisningar/rekommendationer m.m. har i vissa delar sammanställts i efterföljande bilaga.

¹ En sammanställning för taxeringsåren 1985-1994 finns i Riksskatteverkets information RSV S 1995:8

Bilaga


1 Kommunal inkomstskatt


1.1 Grundavdrag

Taxeringsåret 1986

Grundavdraget är 7 500 kr för den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret. För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**700
2 månader1 300
3 månader1 900
4 månader2 500
5 månader3 200
6 månader3 800
7 månader4 400
8 månader5 000
9 månader5 700
10 månader6 300
11 månader6 900

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse samt tillfällig vistelse under förutsättning att den som tillfälligt vistats här har haft arbetsanställning vid vilken skatteavdrag enligt 39 § 1 mom. uppbördslagen (UBL) har kommit ifråga.

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

För förening som är hänförlig under 53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen (KL) och som taxeras för beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 1985 är grundavdraget 15 000 kr.

Den kommunala beskattningen av juridiska personer (utom inhemska dödsbon) har slopats fr.o.m. 1986 års taxering. äldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas vid 1986 års taxering i fråga om skattskyldiga som taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

Taxeringsåret 1987

Grundavdragen är desamma som vid 1986 års taxering. Den kommunala taxeringen av juridiska personer (utom inhemska dödsbon) är helt slopad.

Taxeringsåret 1988

Grundavdraget är 9 000 kr för den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret. För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**800
2 månader1 500
3 månader2 300
4 månader3 000
5 månader3 800
6 månader4 500
7 månader5 300
8 månader6 000
9 månader6 800
10 månader7 500
11 månader8 300

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåren 1989 - 1991

Grundavdraget är 10 000 kr för den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret. För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**900
2 månader1 700
3 månader2 500
4 månader3 400
5 månader4 200
6 månader5 000
7 månader5 900
8 månader6 700
9 månader7 500
10 månader8 400
11 månader9 200

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1992

Grundavdragets storlek har knutits till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för året före taxeringsåret. Basbeloppet för år 1991 är 32 200 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,32 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (59 800-93 000) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (97 800) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,32 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 10 300 kr och som högst 18 500 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

Tabell för beräkning av grundavdrag finns i publikationen RSV 298 Utg 1.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**800
2 månader1 700
3 månader2 500
4 månader3 400
5 månader4 200
6 månader5 100
7 månader6 000
8 månader6 800
9 månader7 700
10 månader8 500
11 månader9 400

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1993

Beräkningen av grundavdraget är - med undantag för följande ändringar - densamma som vid 1992 års taxering. Basbeloppet för år 1992 är 33 700 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,32 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (62 600 - 97 300) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (102 400) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,32 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 10 700 kr och som högst 19 400 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**800
2 månader1 700
3 månader2 600
4 månader3 500
5 månader4 400
6 månader5 300
7 månader6 200
8 månader7 100
9 månader8 000
10 månader8 900
11 månader9 800

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1994

Beräkningen av grundavdraget är - med undantag för följande ändringar - densamma som vid 1993 års taxering. Basbeloppet för år 1993 är 34 400 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,32 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (63 900 - 99 400) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (104 500) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,32 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 11 000 kr och som högst 19 800 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**900
2 månader1 800
3 månader2 700
4 månader3 600
5 månader4 500
6 månader5 500
7 månader6 400
8 månader7 300
9 månader8 200
10 månader9 100
11 månader10 000

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.

Taxeringsåret 1995

Beräkningen av grundavdraget är - med undantag för följande ändringar - densamma som vid 1994 års taxering. Basbeloppet för 1994 är 35 200 kr. För den som varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret är grundavdraget 0,25 basbelopp. För den som har taxerad förvärvsinkomst i intervallet 1,86 - 2,89 basbelopp (65 400 - 101 700) trappas grundavdraget upp med 25 % av inkomsten inom detta skikt. För inkomster över 3,04 basbelopp (107 000) trappas grundavdraget ned med 10 % av den del av inkomsten som överstiger 3,04 basbelopp tills grundavdraget åter når nivån 0,25 basbelopp (48 § KL).

Grundavdraget är som lägst 8 800 kr och som högst 17 800 kr.

Grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För den som varit bosatt i Sverige under en del av beskattningsåret beräknas grundavdraget enligt följande.

  
Bosättning* i SverigeGrundavdrag, kr
1 månad**700
2 månader1 400
3 månader2 100
4 månader2 900
5 månader3 600
6 månader4 400
7 månader5 100
8 månader5 800
9 månader6 500
10 månader7 300
11 månader8 000

* Med bosättning jämställs stadigvarande vistelse (56 § KL).

** Med månad avses även del därav.

För sjömän gäller särskilda regler.


1.2 Särskilt grundavdrag

Taxeringsåret 1992

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 42 600 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller för gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 48 300 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

Tabell för beräkning av särskilt grundavdrag finns i publikationen RSV 298 Utg 1.

För tillämpning av reglerna hänvisas till RSV Dt 1991:33.

Taxeringsåret 1993

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 44 600 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller för gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 50 500 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För tillämpningen av reglerna hänvisas till RSV Dt 1992:25.

Taxeringsåret 1994

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 45 100 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller för gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 51 000 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För tillämpningen av reglerna hänvisas till RSV Dt 1993:30.

Taxeringsåret 1995

Det särskilda grundavdraget uppgår till högst 46 200 kr för folkpensionär vars make också är folkpensionär. För ensamstående folkpensionär eller gift folkpensionär som haft folkpension enligt reglerna för ensamstående är avdraget högst 52 200 kr.

Det särskilda grundavdraget avrundas nedåt till helt 100-tal kronor.

För tillämpningen av reglerna hänvisas till RSV S 1994:28.

Tabeller har publicerats i RSV:s skrivelse den 7 februari 1994 med Dnr 861-94/250.


1.3 Lindring för den som inte tillhör svenska kyrkan

Lindring av församlingsskatt uppgår till följande procenttal:

TaxeringsårLindring, %Församlingsskatt erläggs med, %
1986 - 19937030
1994 - 19957525

1.4 Skattesats för gemensamt kommunalt ändamål

Skatt för gemensamt kommunalt ändamål utgår med följande skattesats:

TaxeringsårSkattesats, %
1986 - 199110
199225, 10 % gäller dock för den som taxerats för beskattningsår som har påbörjats före 1 januari 1991
1993 - 199525

1.5 Gemensam skattsedel

Taxeringsåren 1986 - 1988

Gemensam debitering sker i hemortskommunen även om taxeringar åsatts i flera kommuner. För taxeringsåret 1988 sker all taxering i hemortskommunen. äldre bestämmelser skall dock alltjämt tillämpas vid 1988 års taxering i fråga om förvärvskälla för vilken beskattningsåret har påbörjats före den 1 maj 1986.

Fr.o.m. taxeringsåret 1989

All taxering och debitering sker i hemortskommunen.


2 Statlig inkomstskatt


2.1 Grundavdrag

Taxeringsåren 1986 och 1987

Fysiska personer medges inte grundavdrag vid den statliga taxeringen.

För ideell förening, som uppfyller villkoren i 7 § 5 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt (SIL), är grundavdraget 15 000 kr.

Taxeringsåren 1988 - 1994

Se p. 1.1.

Därutöver gäller att för ideell förening som uppfyller villkoren i 7 § 5 mom. fjärde stycket SIL är grundavdraget 15 000 kr.

Taxeringsåret 1995

Fysiska personer medges inte grundavdrag vid den statliga taxeringen.

För ideell förening, som uppfyller villkoren i 7 § 5 mom. fjärde stycket SIL, är grundavdraget 15 000 kr.


2.2 Särskilt grundavdrag

Taxeringsåren 1992 - 1994

Se p. 1.2.

Taxeringsåret 1995

Folkpensionär är berättigad till särskilt grundavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt om det särskilda grundavdraget till kommunal inkomstskatt (se p. 1.2) medges med ett belopp som är större än grundavdraget enligt 48 § 2 eller 3 mom. KL.


2.3 Tabell för uträkning av statlig inkomstskatt
TaxeringsårTabellArbetsblankett
1986RSV Du 1984:6²RSV 4592 utg. 14
1987RSFS 1985:36RSV 4592 utg. 15
1988RSFS 1986:20RSV 4400 utg. 1
1989RSFS 1987:13RSV 4400 utg. 2
1990RSFS 1988:38RSV 4400 utg. 2
 RSFS 1989:31 
1991RSFS 1989:30*RSV 4400 utg. 3

* Jämför 22 § UBL.

² RSFS 1984:53

 

2.4 Tablå för uträkning av statlig inkomstskatt
TaxeringsårBeskattningsbar förvärvsinkomst, krStatlig inkomstskatt på förvärvsinkomstInkomst av kapital, krStatlig inkomstskatt på kapitalinkomst
1992    
Fysiska personer och svenska dödsbon100-170 000100 kr100 -30 %
 170 000 -100 kr + 20 % på den del som överstiger 170 000 kr  
Andra skattskyldiga100 -30 %  
1993    
Fysiska personer och svenska dödsbon100-186 600100 kr100 -30 %
 186 600-100 kr + 20 % på den del som överstiger 186 600 kr  
Andra skattskyldiga100 -30 %. För värdepappersfonder och livförsäkringsföretag utgör statlig inkomstskatt 25 % av den beskattningsbara inkomsten  
1994    
Fysiska personer och svenska dödsbon100 - 190 600100 kr100 -30 %
 190 600-100 kr + 20 % på den del som överstiger 190 600 kr  
Andra skattskyldiga 30 %. För den värdepappersfonder och livförsäkringsföretag - i vissa fall - utgör statlig inkomstskatt 25 % av den beskattningsbara inkomsten  
1995    
Fysiska personer och svenska dödsbon (efter personer avlidna under 1994)100-198 700100 kr100 -30%
 198 700-100 kr + 20 % på den del som överstiger 198 700 kr  
Svenska dödsbon (efter personer avlidna 1991 - 1993)100 -100 kr + 20 % på den del som överstiger 198 700 kr  
Svenska dödsbon (efter personer avlidna 1990 eller tidigare)100 -20 % och om inkomsten överstiger ett belopp motsvarande grundavdrag enligt 48§ 2 mom. KL dessutom 100 kr  
Andra skattskyldiga100-28%. För värdepappersfonder och -i vissa fall- livförsäkringsföretag utgör statlig inkomstskatt 25% av den beskattningsbara inkomsten.  

2.5 Marginalskattespärr
   
TaxeringsårRSV:s författningssamling/meddelandenArbetsblankett
1986RSV Du 1984:5³RSV 4408 utg. 6
1987RSV Du 1985:10RSV 4408 utg. 7
1988RSV Du 1987:6RSV 4400 utg. 1
³ RSFS 1984:49

3 Statlig förmögenhetsskatt

TaxeringsårTabell m.m.
1986 - 1990RSV Du 1983:17 4)
1991RSFS 1989:33*
1992RSFS 1989:33* och RSFS 1992:3
1993 - 1995- Skatten är 1,5 % av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 800 000 kr
* Jämför 22 § UBL i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 1991 (SFS 1990:324).

4RSFS 1983:62

Beträffande andra juridiska personer än dödsbon, utländska bolag samt familjestiftelser hänvisas till RSV:s rekommendationer m.m. för debitering av slutlig skatt för respektive år.


4 Statlig fastighetsskatt

 

TaxeringsårProcentsats   Tabell
 Småhus Hyreshus  
 SchablonbeskattadeÖvrigaSchablonbeskattadeÖvriga 
19860,50,71,42,0-
19871,01,41,42,0-
1988-19891,42,01,42,5*-
1990-19911,42,01,42,5-
1992    RSV Du 1992:1 Avsnitt 1.4
1993    RSV Du 1993:6 Avsnitt 1.4
1994    RSV S 1994:6 Avsnitt 1.4
1995    RSV S 1995:2 Avsnitt 1.4
* Om beskattningsåret har påbörjats före den 1 januari 1987 är procentsatsen 2,0 % (SFS 1986:1264).

5 Skogsvårdsavgift

   
TaxeringsårPromillesats 
19868,0Till den del beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 1984 beräknas avgiften efter 5,0 promille
1987-19928,0 
1993-19944,0Beskattningsår som avslutas efter den 30 juni 1992 anses ha gått ut denna dag. Till den del beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 1992 är skogsvårdsavgiften 8,0 promille
Gemensam debitering, se p 1.5.

6 Sjukförsäkringsavgift

    
TaxeringsårProcentsats vid följande antal karensdagarProcentsats vid undantagandeDen högsta procentsatsen tillämpas alltid på den del av inkomsten som överstiger nedanstående belopp, kr
 03303393  
1986(a)9,57,5-6,66,15,5153 500
1987a)9,37,46,0--4,9174 750
1988a)9,37,35,8--4,6180 750
1989a)9,67,35,8--4,6193 500
1990a)9,67,35,8---209 250
1991a)9,67,35,8---222 750
1992b)9,67,35,8---241 500
1993c)9,67,35,8---252 750
1994c)9,12*7,706,50---258 000
1995d)9,128,007,00---264 000

*På avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och 9,60 % på tiden dessförinnan (SFS 1993:360).
  • a) För försäkrad, som för inkomståret är mantalsskriven i Norrbottens län skall egenavgifterna i vissa fall nedsättas med tio procentenheter (SFS 1983:1055).
  • b) Beträffande nedsättning av egenavgifter för inkomståret 1991 hänvisas till RSV Du 1992:1 avsnitt 1.6.
  • c) Beträffande nedsättning av egenavgifter, se RSV Du 1992:2. Nedsättning skall i första hand avse folkpensionsavgiften och därefter i angiven ordning barnomsorgsavgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetarskyddsavgiften, delpensionsavgiften, arbetsskadeavgiften och tilläggspensionsavgiften.
  • d) Beträffande nedsättnning av egenavgifter, se RSV S 1995:2 avsnitt 1.5.6.

7 Folkpensionsavgift

TaxeringsårProcentsats 
1986-1990a)9,45 
1991a)7,45 
1992b)7,45 
1993c)7,45 
1994c)5,83på avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och 7,45 för tiden dessförinnan (SFS 1993:360)
1995d)6,03på avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1994 och 5,83 för inkomståret 1993

a), b), c) och d) se anmärkningar under p. 6.

8 Tilläggspensionsavgift

  
TaxeringsårProcentsats
1986-1987a)10,0
1988a)10,2
1989a)10,6
1990a)11,0
1991a)13,0
1992b)13,0
1993-1994c)13,0
1995d)13,0

a), b), c) och d), se anmärkningar under p. 6.

9 Delpensionsavgift

   
TaxeringsårProcentsats 
1986-1991a)0,5 
1992b)0,5 
1993c)0,2på avgiftsunderlag som hänför sig till tiden juli-december 1992 och 0,5 för tiden dessförinnan
1994c)0,2på avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993 och till tiden juli-december 1992. 0,5 för tiden dessförinnan (SFS 1992:381)
1995d)0,2 

a), b), c) och d) se anmärkningar under p. 6.

10 Barnomsorgsavgift

   
TaxeringsårProcentsats 
1986-1991a)2,2 
1992b)2,2 
1993c)2,2 
1994c)0på avgiftsunderlag som hänför sig till tiden efter den 31 december 1992. 2,2 för tiden dessförinnan (SFS 1993:360)

a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

11 Arbetsskadeavgift

TaxeringsårProcentsats 
1986-1988a)0,6 
1989-1991a)0,9 
1992b)0,9 
1993c)1,2på avgiftsunderlag som hänför sig till tiden juli-december 1992 och 0,9 för tiden dessförinnan
1994c)1,4på avgiftsunderlag som hänför sig till inkomståret 1993. 1,2 för tiden juli-december 1992. 0,9 för tiden dessförinnan. (SFS 1992:381)
1995d)1,4 

a), b), c) och d) se anmärkningar under p. 6.

12 Arbetarskyddsavgift

   
TaxeringsårProcentsats 
1987-1991a)0,2 
1992b)0,2 
1993c)0,2 
1994c)0på avgiftsunderlag som hänför sig till tiden efter den 31 december 1992. 0,2 för tiden dessförinnan. (SFS 1993:360)

a), b) och c), se anmärkningar under p. 6.

13 Allmän löneavgift

   
TaxeringsårProcentsats 
19862,00 
 3,00på inkomst som hänför sig till tiden juli-december 1983
1987-19882,00 
1989-19910,34 
19920,34på inkomst som hänför sig till tiden före januari 1991. 1,64 på inkomst som hänför sig till tiden januari-juni 1991. 0,16 på inkomst som hänför sig till tiden juli-december 1991.
19931,64 

14 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

TaxeringsårSkattesats, % 
199222,20 
199321,85på inkomster som hänför sig till inkomståret 1992 och 22,20 för tiden dessförinnan
199417,69på inkomster som hänför sig till inkomståret 1993 och 21,85 för 1992
199517,89på inkomster som hänför sig till inkomståret 1994 och 17,69 för 1993

15 Avkastningsskatt på pensionsmedel

    
TaxeringsårSkattskyldig  
 1. Svenska livförsäkringsföretag  
 2. Utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige genom etablering4. Pensions stiftelse enligt lagen om tryggande av 5. Arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar skuld under rubriken Avsatt till pensioner enligt 5 § lagen om tryggande av
 3. Understödsföreningar som bedriver livförsäkringsverksamhet pensionsut fästelse m.m. pensionsutfästelse m.m.
 Skattesats  
1992a)10 %b)10 %b)1,1 %
1993-199410 %c)10 %c)1,1 %
1995d)9 %e)9 %9 %

a) Skatt tas inte ut om beskattningsåret har påbörjats före 1 juli 1990. Omfattar beskattningsåret del av kalenderåret 1990 nedsätts skatten med belopp motsvarande den andel av beskattningsåret som infallit under kalenderåret 1990.

b) 15 % såvitt skatteunderlaget avser annat än tjänstepension.

c) För beskattningsår som påbörjats före 1992 är procentsatsen 15 % såvitt skatteunderlaget avser annat än tjänstepension.

d) För beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 1994 gäller äldre bestämmelser.

e) För den del av skatteunderlaget som är hänförligt till annan personförsäkring än pensionsförsäkring är skatten 20 % av skatteunderlaget.


16 Särskild löneskatt på pensionskostnader

   
TaxeringsårPensionskostnader för anställda, %Egen pensionsförsäkring. Kostnader som är avdragsgilla i näringsverksamheten, %
199222,2011,10 
1993*21,8521,85
1994*17,6917,69
1995*17,8917,89

* För beskattningsår som påbörjats före det kalenderår som närmast föregått taxeringsåret är procentsatserna följande:
  • 22,20 resp. 11,10 % om beskattningsåret påbörjats före kalenderåret 1992
  • 21,85 % om beskattningsåret påbörjats kalenderåret 1992
  • 17,69 % om beskattningsåret påbörjats kalenderåret 1993

17 Hyreshusavgift

   
TaxeringsårProcentsatsRSV:s författningssamling
1986-19872,0 på underlag om hänför sig till tiden före den 1 januari 1985RSV Dt 1983:17 5)

Gemensam debitering, se p. 1.5.

5 RSFS 1983:40


18 Vinstdelningsskatt

  
TaxeringsårProcentsats
1986 - 199120

19 Särskild vinstskatt

  
TaxeringsårProcentsats
1990 - 199215

20 Annuiteter på avdikningslån

Gemensam debitering, se p. 1.5.


21 Skattetillägg

  
TaxeringsårProcentsats
1986 - 199120 eller 40
1992 - 199510, 20 eller 40

Gemensam debitering, se p. 1.5.

22 Förseningsavgift enligt taxeringslagen

    
TaxeringsårProcentsatsFast belopp, kr Aktiebolag"Annan"
1986 - 1987*1,0 (0,3) dock högst 300 kr500-
1988 - 1995**-1 000500

* Dubbel förseningsavgift påförs i vissa fall.

** Förseningsavgift med fyra gånger beloppet påförs i vissa fall.

Gemensam debitering, se p. 1.5.


23 Förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen

   
TaxeringsårFastighetsdeklaration Belopp, kr
 AllmänSärskild
1995-500*

* Förseningsavgift med fyra gånger beloppet påförs i vissa fall.

24 Mervärdesskatt

  
Taxeringsår 
1992-1995Skattskyldig med en skattepliktig omsättning som inte överstiger 200 000 kr skall normalt redovisa mervärdesskatten i sin självdeklaration

25 Allmän sjukförsäkringsavgift

    
TaxeringsårProcentsatsLägsta underlag, krHögsta underlag, kr
19940,9511 000258 000
19950,95 8 800264 000

26 Allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet (allmän avgift för arbetslöshetsförsäkring)

    
TaxeringsårProcentsatsLägsta underlag, krHögsta underlag, kr
19951,08 800264 000

27 Expansionsmedelsskatt

  
TaxeringsårProcentsats
199528

28 Särskild skattereduktion år 1985 "skatterabatten" (SFS 1985:242)

   
Taxeringsårårsinkomst av anställning, krSärskild skattereduktion, kr
1986- 20 0000
 20 001 - 79 9991 % av den del av inkomsten som överstiger 20 000
 80 000 -600

29 Skattereduktion

   
TaxeringsårRSV:s författningssamlingTabell
1986 - 1991RSV Du 1981:6 6)RSV 4422 utg. 8

30 Skattereduktion för fackföreningsavgift

     
TaxeringsårProcentsatsHögsta underlag, krRSV:s författningssamlingTabell
1986-1991401 200RSV Du 1983:23 7)RSV 4426 utg. 2
199220---

6 RSFS 1981:22
7 RSFS 1983:72

31 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

    
TaxeringsårProcentsatsHögsta belopp för varje taxeringsenhet 
  Småhus, krHyreshus, kr
1994-19953010 500*det högsta av beloppen 20 000* eller det belopp som motsvarar tre gånger fastighetsskatten för hela kalenderåret 1993

Lägsta underlag är 2 000 kr.

* Sammanlagt för taxeringsåren 1994 och 1995


32 Skattereduktion för underskott av kapital

   
TaxeringsårProcentsats 
199230 
1993 - 199530på underskott som inte överstiger 100 000 kr och 21 på återstoden
 

33 Tillfälligt sparande

  
TaxeringsårRSV:s meddelanden m.m.
1991RSV Du 1989:11 RSV:s skrivelse 1991-10-09, Dnr 23852-91/D37

Jämför lag (1991:184) om ändring i lagen (1989:474) om tillfälligt sparande.

34 Begränsningsregeln

   
TaxeringsårRSV:s författningssamling/meddelandenArbetsblankett
1986RSV Du 1984:7RSV 4594 utg. 8
1987RSV Du 1984:7 8)RSV 4594 utg. 9
1988RSV Du 1986:6RSV 4594 utg. 10
1989-1991RSV Du 1986:6RSV 4594 utg. 11
1992-1995RSV Du 1993:4RSV 4594 utg. 13

8 RSFS 1984:56

35 Ö-skatteränta

    
TaxeringsårRäntesatsProcentsats på fyllnadsinbetalningRSV:s meddelanden och arbetsblankett
    
19865,3 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,7 på övrig del2,65 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,35 på övrig delRSV Du 1986:1 RSV 4423 utg. 13
19873,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,9 på övrig del1,9 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 0,95 på övrig delRSV Du 1986:1 RSV 4423 utg. 14
19883,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,9 på övrig del1,9 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 0,95 på övrig delRSV Du 1986:1 RSV 4423 utg. 15
19894,3 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,2 på övrig del2,15 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,1 på övrig delRSV Du 1986:1 RSV Du 1989:2 RSV 4423 utg. 16
19905,3 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,7 på övrig del2,65 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 1,35 på övrig delRSV Du 1989:2 RSV 4423 utg. 17
19915,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,9 på övrig del2,9 på den del av underlaget som inte över stiger 20 000 kr, 1,45 på övrig delRSV 4423 utg. 18
19924,0 på på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 2,0 på övrig del2,0 på den del av underlaget som inte över stiger 20 000 kr, 1,0 på övrig delRSV Du 1992:3 RSV 4423 utg. 19
19936,1 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 4,6 på övrig del3RSV Du 1992:6 RSV 4423 utg. 20
19944,5 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr, 3,4 på övrig del2,3RSV Du 1992:6 RSV 4423 utg. 21
1995Vid debitering av slutlig skatt senast 31 aug. 1995 3,8 på den del av underlaget som inte överstiger 20 000 kr och 2,7 på övrig del.0RSV S 1994:32 RSV 4423 utg. 22
 I övriga fall 6,5 på den del som inte överstiger 20 000 kr och 4,9 % på belopp därutöver.3,3 

36 Kvarskatteavgift

   
TaxeringsårProcentsatsRSV:s med delanden och arbetsblankett
1986-1988 samt vad gäller fysiska personer och svenska dödsbon även taxeringsåret 198910 på avgiftsunderlag 5 100 kr och högre, 8 i annat fall. På underlag som täcks av fyll nadsinbetalning under maj-juni taxeringsåret är dock procentsatsen 2 om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 aprilRSV Du 1986:1 RSV 4475 utg. 3
1989 vad gäller juridiska personer utom svenska dödsbon2 på underlag överstigande 20 000 kr inbetalt under tiden 19 januari - 2 maj 1989. 10 på hela underlaget inbetalt efter 2 maj 1989. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 3 maj - 30 juni 1989 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 2 maj 1989RSV Du 1989:2 RSV 4475a utg. 1
19902 på underlag överstigande 20 000 kr inbetalt under tiden 19 januari - 30 april 1990. 10 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1990. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 2 juli 1990 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1990RSV Du 1989:2 RSV 4475 utg. 4
19912 på underlag överstigande 20 000 kr inbetalt under tiden 19 januari - 30 april 1991. 10 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1991. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 1 juli 1991 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1991RSV 4475 utg. 5
19922 på underlag överstigande den mervärdeskatt som eventuellt ingår i slutlig skatt jämte 20 000 kr som inbetalts under tiden 18 februari-30 april 1992. 10 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1992. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 30 juni 1992 r dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1992RSV Du 1992:3 RSV 4475 utg. 6
19932 på underlag överstigande den mervärdeskatt som eventuellt ingår i slutlig skatt jämte 20 000 kr som inbetalts under tiden 19 februari - 30 april 1993. 12,7 på hela underlaget inbetalt efter 30 april 1993. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 3 maj - 30 juni 1993 är dock procentsatsen 2 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 4 på belopp överstigande 20 000 kr om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 30 april 1993RSV Du 1992:6 RSV 4475 utg. 7
19941,5 på underlag till den del det täcks av preliminär skatt betald senast 2 maj 1994. 9,5 på resterande del. Kvarskatteavgift beräknas inte på underlag till den del det uppgår till högst 20 000 kr och har betalts senast 2 maj 1994. På underlag som täcks av fyllnadsinbetalning under tiden 2 maj - 30 juni 1994 är dock procentsatsen 1,5 på belopp t.o.m. 20 000 kr och 3,0 på resterande del om anstånd med deklaration medgetts till någon dag efter 2 maj 1994RSV Du 1992:6 RSV 4475 utg. 8
1995* 6,5 vid debitering av slutlig skatt senast 31 augusti 1995 och hela kvarskatten (inkl. kvarskatteavgift) betald senast 18 september 1995RSV S 1994:32 RSV 4475 utg. 9

37 Respitränta

   
som ränta beräknas förProcentsatsRSV:s författningssamling/meddelanden m.m.
198613,5RSV Du 1984:14 9)
1987 - 198810,5RSV Du 1988:7
198911,5RSV Du 1988:7
199013,5RSV Du 1988:7
199114,5RSV Du 1991:4
199211,0RSV Du 1991:4
19937,6RSV Du 1992:5
19945,7RSV Du 1992:5
19958,1RSV S 1994:33
19966,7RSV S 1994:33

Se även RSV:s skrivelser 1992-08-05, Dnr 32173-92/254

och 1994-10-05, Dnr 6946-94/254.1


38 Anståndsränta

Kalenderår  
som ränta beräknas förProcentsatsRSV:s författningssamling/meddelanden m.m.
198613,5RSV Du 1984:14 10)
1987 - 198810,5RSV Du 1988:8
198911,5RSV Du 1988:8
199013,5RSV Du 1988:8
199114,5RSV Du 1991:1
199211,0RSV Du 1991:1
19937,6RSV Du 1993:2
19945,7RSV Du 1993:2
19958,1RSV S 1993:2
19966,7RSV S 1993:2

39 Restitutionsränta

Kalenderår  
som ränta beräknas förProcentsatsRSV:s författningssamling/meddelanden m.m.
198610,5RSV Du 1984:14 10)
1987 - 19883,8RSV Du 1987:8
19894,3RSV Du 1987:8
19905,3RSV Du 1987:8
19915,8RSV Du 1987:8
19924,0RSV Du 1987:8
19937,6RSV Du 1993:5
19945,7RSV Du 1993:5
19958,1RSV S 1994:34
19966,7RSV S 1994:34

9 RSFS 1984:77
10 RSFS 1984:77

40 Lägsta belopp som tas ut

   
TaxeringsårKvarskatteavgift/Respitränta/Anståndsränta, krK-skatt/T-skatt, kr
1986 - 19955025

41 Lägsta belopp som betalas ut

    
Taxeringsårö-skatteränta/Restitutionsränta, krö-skatt, kråterbetalning enligt 68 § 2 mom. UBL, kr
1986 - 199050255
1991 - 1995502525