På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:11

Riksskatteverkets rekommendationer om tillämpningen av 48 § 4 mom. kommunalskattelagen jämfört med 8 § lagen om statlig inkomstskatt att tillämpas vid 2000 års taxering¹

Enligt 48 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, har skattskyldig fysisk person, som varit bosatt i Sverige under hela eller en del av beskattningsåret och vars inkomst till inte obetydlig del har utgjorts av folkpension, rätt till särskilt kommunalt grundavdrag enligt bestämmelserna i punkt 1 av anvisningarna till 48 § KL. Enligt 8 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tillämpas bestämmelserna i KL också vid beräkning av statligt grundavdrag.

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om tillämpningen av nämnda lagrum.

Rekommendationer:

Inkomst som inte är skattepliktig i Sverige bör inte beaktas vid beräkningen av särskilt grundavdrag.

Inkomst som enligt dubbelbeskattningsavtal inte räknas med i den i Sverige taxerade förvärvsinkomsten bör inte påverka beräkningen av särskilt grundavdrag.

Ersättning enligt avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) som utbetalas i samband med förtidspension bör anses som pension vid beräkningen av särskilt grundavdrag.

Inkomster som är pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension bör inte anses som pension vid beräkningen av särskilt grundavdrag i andra fall än egen arbetsskadelivränta i samband med förtidspension.

Skattskyldig bör anses ha uppburit folkpension vid 1999 års ingång även i det fall folkpensionen avseende december 1998 utbetalats först under 1999.


¹Beträffande 1999 års taxering, se RSV S 1999:14

_________________

Dessa rekommendationer tillämpas vid 2000 års taxering.