Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:23


Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1999:42) om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1999:42) om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

__________________________________________________
Land eller områdeNormalbelopp
 (exkl. logi) per dag, kr
__________________________________________________
Albanien342
--------------------------------------------------------------------------------
Kina564
Kongo, Demokratiska Republiken1 300
Kroatien455
--------------------------------------------------------------------------------
Moçambique320
Moldavien303
Monaco436
--------------------------------------------------------------------------------
Portugal377
se USA 
  
Qatar469
--------------------------------------------------------------------------------
Övriga länder och områden303

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck. RSV S 1999:42 tidigare ändrad genom RSV S 2000:17.

______________

Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2000.