På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB¹
RSV 2001:5
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning av aktier år 2000 i TMT One AB.

Enligt 3 § 7 a mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), skall utdelning i form av aktier från svenskt aktiebolag undantas från skatteplikt om vissa villkor är uppfyllda. Av 27 § 2 mom. första stycket SIL framgår att i sådant fall skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Allmänna råd:

Av anskaffningsvärdet på aktier i Investment AB Öresund bör 82 procent hänföras till dessa aktier och 18 procent till aktier i TMT One AB.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:4.

____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.