På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsvärde på aktier med anledning av Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB år 2000¹
RSV 2001:12
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsvärde vid Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB år 2000.

Enligt 3 § 7 a mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), skall utdelning i form av aktier från svenskt aktiebolag undantas från skatteplikt om vissa villkor är uppfyllda.

Av 27 § 2 mom. första stycket SIL framgår att i sådant fall skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget skall minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Pronyx AB bör 78 procent hänföras till dessa aktier och 22 procent hänföras till aktier i Powerit PS AB.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:10.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.