På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000¹
RSV 2001:22
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2000.
   Enligt 24 § 2 mom. i den numera upphävda, men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), avses med avyttring av egendom försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom.
   Vid beräkning av realisationsvinst skall enligt 24 § 1 mom. första stycket SIL såsom intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader. Avdrag får - i den mån inte annat anges - ske för alla omkostnader för egendomen (omkostnadsbeloppet).

Allmänna råd:

Om avyttringspris inte kan visas bör, för det fall accept av erbjudandet har skett under år 2000, varje aktie i Columna Fastighets AB anses avyttrad för 35 öre. Anskaffningsvärdet för en aktie i Cellfabriken som erhållits på grund av aktieinnehav i Columna Fastighets AB bör, vid accept år 2000, beräknas till 7 kr.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.

¹Förytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:14.