På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2001¹
RSV 2001:26
Inkomsttaxering
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring av tillgångar försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Enligt 44 kap. 14 § IL avses med omkostnadsbelopp utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:

Om avyttringspris inte kan visas bör, för det fall accept av erbjudandet har skett under år 2001, varje aktie i Columna Fastighets AB anses avyttrad för 37 öre. Anskaffningsutgiften för en aktie i Cellfabriken som erhållits på grund av aktieinnehav i Columna Fastighets AB bör, vid accept år 2001, beräknas till 7,50 kr.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.
 
¹Förytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:14.